ROP-3.3.1-05/1.-2005-11-0002/34 azonosító számú projektünk

A program az Európai Unió társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósul meg.

A Szegedi Tudományegyetem sikeres pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés Operatív Programja keretében, melynek köszönhetően 2006. június 1-én elindult "Az Európai Unió szakpolitikáinak megismertetése és a Dél-alföldi Régióban való elhelyezkedést segítő kompetenciák fejlesztése az Universitas hallgatói körében az SZTE képzési kínálatának bővítése révén" c. ROP-3.3.1-05/1.-2005-11-0002/34 azonosító számú projektünk.

A szakmai megvalósítást a GTK Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézetének Világgazdaságtani és Európai Gazdasági Integrációs Szakcsoportja látja el, Dr. Farkas Beáta vezetésével. A projektmenedzsmentet az ÁJK Európa-tanulmányok Központja biztosítja, Közreműködő Szervezet a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társulat.

Projektünk célja, hogy a SZTE olyan hallgatóit juttassuk a szakmájukhoz kapcsolódó gyakorlatias, régióspecifikus uniós ismertekhez angol nyelven, akiknek ez a lehetőség jelenleg nem adott. A hallgatók olyan kompetenciáit kívánjuk fejleszteni, melyek a diploma megszerzése után jelentősen javítják munkaerő-piaci esélyeiket a régióban.

Ennek érdekében az SZTE Gazdaságtudományi Karán egy kutatócsoportot állítottunk fel, melynek tagjai a Dél-alföldi Régióra irányuló gazdasági vonatkozású kutatásokat végeznek és erről 8 esettanulmányt készítenek.

A kutatás eredményeire építve a projekt keretében a következő tananyagok fognak elkészülni magyar és angol nyelven:

A tananyagok gyakorlatorientáltságának biztosítása, s a regionális szempontok érvényesítése érdekében projekt partnerünk, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közvetítésével gyakorló szakemberek véleményezik a készülő anyagok tematikáját és segítik a kutatócsoport munkáját.

A tananyagokra támaszkodva 10 kurzust hirdetünk meg 2007. szeptemberében angol nyelven. Az oktatásban részt vesznek a CSMKIK gyakorlati szakemberei is. Ezekre a kurzusokra az SZTE összes karáról jelentkezhetnek majd az érdeklődő hallgatók.

Reményeink szerint 2008 márciusában záruló projektünk hozzájárul az oktatás és a helyi szereplők világának közelítéséhez, s segíteni fogja az uniós kérdésekben tájékozott, nyelvet beszélő friss diplomások régióban való megtartását.