Hetesi Erzsébet [szerk.]

A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje

JATEPress, Szeged, 2002

1. A közszolgáltatási piac jellemzői és tendenciái

2. Közszolgáltatások és regionalitás

3. Kihívások és válaszok: közoktatás, felsőoktatás

4. Az energiaszolgáltató piac liberalizációjának következményei

5. Közszféra és piac