Farkas Beáta - Lengyel Imre [szerk.]

Versenyképesség- Regionális versenyképesség

JATEPress, Szeged, 2000

1. Területi politika, versenyképesség, regionális gazdaságtan

2. Közszféra, szolgáltatások, vállalati szervezetek

3. Versenyképesség, statisztikai problémák, a régió esélyei