"A gazdasági környezet és a vállalati stratégiák"
című
IX. Ipar- és Vállalatgazdasági Konferencia
 
Szeged, 2008. október 30-31.

Sajtótájékoztató és könyvbemutató

Farkas Beáta (szerk.): A lisszaboni folyamat és Magyarország c. tanulmánykötetről

2007. november 19.

A könyvet Kovács László, az Európai Unió biztosa mutatja be.

A rendezvényen készült felvételek

A felvételeket készítette:
SZTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéke


Könyvbemutató
Dr. Farkas Beáta, a kötet szerkesztője


Az uniós adópolitika hatása a globális versenyre
Elődó: Kovács László, az Európai Bizottság biztosa


Az uniós adópolitika ÁFA-elképzelései
Elődó: Kovács László, az Európai Bizottság biztosa


Az Európai Bizottság adópolitikai kezdeményezéseinek szerepe a legfontosabb uniós stratégiák megvalósításában
Elődó: Kovács László, az Európai Bizottság biztosa


Az uniós adópolitika hatása az energiaellátás biztonságára és a globális felmelegedés megfékezésére
Elődó: Kovács László, az Európai Bizottság biztosa

"Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében"
jubileumi konferencia
 
(A kar új épületének felavatása, valamint a 10 éves szegedi közgazdász képzés regionális tudományi műhelyének ünnepi konferenciája)

Szeged, 2007. november 12-13.

Közgazdász Bál 2006-2007

2007. február 10.

NYÍLT NAP

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara
2007. január 11-én 10 órakor nyílt napot tart,
amelyre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.

Helyszín:
József Attila Tanulmányi és Információs Központ, Kongresszusi terem
(6722 Szeged, Ady tér 10.)

Felvételizőknek szóló információink

A lisszaboni folyamat Magyarországon
konferencia

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar és a
MTA Szegedi Területi Bizottság Gazdaságtudományi Szakbizottsága
"A lisszaboni folyamat Magyarországon"
címmel konferenciát szervez.

Időpont: Szeged, 2006. november 13-14.

Helyszín: MTA SZTB Székháza, Díszterem (Szeged, Somogyi u. 7.)

A konferencia programja letölthető itt.

1956 - FORDULÓPONT A GAZDASÁGPOLITIKÁBAN

Gazdaságtörténeti konferencia a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete szervezésében az 1956. évi forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére

 

2006. október 27. 10.00-16.00
Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottság székháza

 

Előszó: Prof. Dr. Botos Katalin intézetvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar - Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar

1.) Agrárpolitika
Dr. Honvári János egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem Jog- és Gazdaságtudományi Kar: Kontinuitás és diszkontinuitás az MSZMP agrárpolitikájában 1956-58
Dr. Schlett András egyetemi adjunktus, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar: Az iparszeru mezogazdaság születése és válsága Magyarországon
Dr. Ivicz Mihály egyetemi adjunktus, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar: A háztáji gazdaság szerepe a magyar agráriumban
Vita

2.) Ipar-, energia- és vállalatpolitika
Dr. Kaposi Zoltán egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar: A magyarországi energiapolitika változásai az 1950-60-as években
Kovács Tamás gyűjteményi csoportvezető, Holokauszt Emlékközpont - Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar: Az államosítás elvi és jogi problematikája néhány példán keresztül
Csuka Gyöngyi PhD-hallgató, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar: A jog szerepe a kor vállalatainak életében
Vita

3.) Gazdaság- és elmélettörténeti kitekintés
Dr. Cseszka Éva történész: Az 1956-os forradalom gazdasági okai
Dr. Farkas Beáta egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar: A magyar közgazdasági gondolkodás 1954-től az 1968-as reformig
Kovács György egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar: Varga István gazdaságelméleti jelentősége és a gazdaságpolitikai fordulat - A Közgazdasági Bizottság 1957. évi működése
Dr. Botos Katalin intézetvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar - Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar: 1956 - Okok és következmények
Vita

A rendezvényen való részvétel ingyenes.
Várunk minden kedves érdeklődő kollégát és hallgatót!

DIPLOMAOSZTÓ ÜNNEPSÉG

2006. július 7. (péntek) 11h

Az ünnepség helyszíne:
SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ (Szeged, Ady tér 10.)

MEGHÍVÓ

A Gazdaságtudományi Kar Doktori Tanácsa
2006. május 3. (szerda) 11.00 órára tűzte ki

Imreh Szabolcs

doktori disszertációjának nyilvános vitáját, amelynek címe:
Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése

A Gazdaságtudományi Kar Doktori Tanácsa
2006. május 3. (szerda) 12.00 órára tűzte ki

Kosztopulosz Andreász

doktori disszertációjának nyilvános vitáját, amelynek címe:
Az üzleti angyalok szerepe a fiatal, növekedésorientált kisvállalkozások finanszírozásában és fejlesztésében

A nyilvános viták helyszíne: SZTE TIK, III. sz. konferencia terem (Szeged, Ady tér 10.)

A disszertációk megtekinthetők a SZTE Egyetemi Könyvtár Tájékoztató Osztályán (Ady tér 10.) valamint az SZTE GTK Dékáni Hivatalában (Honvéd tér 6.)

A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet, és írásban is előzetesen észrevételt tehet.

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara és
a MTA SZTB Gazdasági Bizottsága

Prof. Dr. Nagy Lajos 80. születésnapján
 
2006. január 16-án 10 órakor
 
a SZAB Székház I. emeleti 110. termében (Szeged, Somogyi u. 7.)
 
tudományos ülést rendez.

Reméljük, hogy részvételével hozzájárul ahhoz, hogy méltó tisztelettel
ünnepeljük Professzor Úr születésnapját.


Dr. Hetesi ErzsébetDr. Farkas Beáta
SZTE GTK
dékánja
MTA SZTB Gazdaságtudományi Bizottság
elnöke

A Szegedi Tudományegyetem
Gazdaságtudományi Kara

NYÍLT NAPOT rendez,

melyre szeretettel várunk minden érdeklődő középiskolást.

Időpont: 2006. január 12. csütörtök 11 óra

Helyszín: SZTE Tanulmányi és Információs Központ, Szeged, Ady tér 10.

Program:

  • Dr. Hetesi Erzsébet dékán asszony köszöntője
  • A GTK munkatársainak tájékoztatója a felvételi eljárás változásairól és az intézmény felvételi sajátosságairól
  • Rövid tájékoztató a kredit-rendszerről
  • A GTK Hallgatói Önkormányzatának bemutatkozása.

Szeged, 2006. január 3.

Dr. Mozsár Ferenc
oktatási és általános dékánhelyettes

MINDENTUDÁS EGYETEME - SZEGED
2005. október 5. - december 14.

"A bankszektor és stakeholderei" c. konferencia
A Szegedi Tudományegyetem Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági
Kapcsolatok Intézete és a Magyar Bankszövetség közös konferenciája

Szeged, 2005. november 16.

Doktori Kutatási Fórum

Az SZTE GTK Közgazdasági Doktori Iskola és az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Gazdaságtudományi Szakbizottság közös szervezésében.
 
A rendezvény időpontja: 2005. október 14. (péntek) 9.30 - 17.30
helye: MTA SZAB Székház. (Somogyi u. 7.) 217 sz. terem.

A Doktori Kutatási Fórum programja

Nagyné Szatmáry Beáta doktori disszertációjának nyilvános vitája
"JAPÁN HELYE ÉS SZEREPE A GLOBALIZÁLÓDÓ VILÁGBAN"
2005. október 4. (kedd) 12h

Kállay László doktori disszertációjának nyilvános vitája
"A TRANZAKCIÓS KÖLTSÉGEK:
OPTIMUM, MÉRETGAZDASÁGOSSÁG, EGYENSÚLY"

2005. október 4. (kedd) 14h


Szeged, Ady tér 10., SZTE TIK, III. sz. konferencia terem

XII. MAGYARORSZÁGI EGÉSZSÉGÜGYI NAPOK

XXVII. OTDK
Közgazdaságtudományi Szekció, Helyi döntő

SZTE GTK
NYÍLT NAP

2005. január 20-án, csütörtökön 10 órától

"NAGY LÉPÉSEK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN V."
Orvosi felelősségbiztosítás - műhibaperek és kártérítések című konferencia
2004. december 3.

KÖZGAZDÁSZ BÁL
2004. november 20.

"Pénzügyek és globalizáció"
konferencia az SZTE Pénzügytani Tanszék fennállásának 10 éves tiszteletére

"Finance and globalisation"
conference in honour of the 10th anniversary
of the Department of Finance of University of Szeged

A konferencián készült képek: >>>>>

JUBILEUMI HÉT
2004. október 11-14.
10 ÉVES A SZEGEDI KÖZGAZDÁSZ KÉPÉS
5 ÉVES A GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

A rendezvényen készült képek: >>>>>

Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés
jubileumi konferencia

A konferencián készült képek: >>>>>

FOTÓPÁLYÁZAT
a jubileumi hét keretében

XXVII. TDK
döntő

Információs napok az EU csatlakozás küszöbén