Lukovics Miklós

Térségek versenyképességének mérése

JatePress, Szeged, 2008

  1. A regionális versenyképesség fogalmi háttere, felértékelődése
  2. A térbeliség sokszínűsége
  3. Nemzetközi kísérletek a versenyképesség mérésére
  4. Hazai kísérletek a lokális térségek versenyképességének elemzésére
  5. A versenyképesség komplex mérése a piramis-modell alapján
  6. Térségek versenyképességének komplex mérése kistérségek példáján (összefoglalás)