Lengyel Imre - Rechnitzer János [szerk.]

Kihívások és válaszok: A magyar építőipari vállalkozások lehetőségei
az EU csatlakozás utáni időszakban

NOVADAT Kiadó, Győr, 2006