Lengyel Imre

Verseny és területi fejlődés: térségek versenyképessége Magyarországon

JatePress, Szeged, 2003

I. A régiók gazdasági szerepének felértékelődése

 1. Globalizációs folyamatok és hatásaik az új térszerveződésre
 2. A gazdaság térbeliségének "újrafelfedezése"
 3. A regionális szint gazdasági szerepe
 4. Újjászerveződő regionális specializáció

II. Területi verseny és versenyképesség

 1. A területi verseny és főbb jellemzői
 2. Az országok versenyképességéről
 3. A versenyképesség értelmezése az Európai Unióban
 4. A regionális versenyképesség értelmezése és piramis-modellje

III. Térségek versenyképessége Magyarországon

 1. A regionális versenyképesség alapmutatói Magyarországon
 2. A magyar régiók és megyék versenyképességéről
 3. A regionális versenyképesség javításáról
 4. Területi verseny, versenyképesség és fejlődés (összefoglalás)