KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA

Utoljára frissítve: 2009. 09. 14.

Vezető: Dr. Botos Katalin egyetemi tanár, az MTA doktora.
(E-mail: Kbotos@jak.ppke.hu)

A Doktori Program felépítése

 1. Világgazdasági és Nemzetközi Pénzügyek Program
  (vezeti: Dr. Botos Katalin egyetemi tanár, akadémiai doktor
  tel.: 06-1-4297279, e-mail: kbotos@jak.ppke.hu)
 2. Regionális Gazdaságtani és Gazdaságpolitikai Program
  (vezeti: Dr. Lengyel Imre egyetemi tanár, akadémiai doktor
  e-mail: ilengyel@eco.u-szeged.hu)

A Doktori Iskola közös tárgyainak teljesítését követően előbb programok, majd műhelyek szerinti szakosodnak a hallgatók. A felvételt követően valamennyi hallgató közös tárgyakat (alapozó tárgyak, műhelyfoglalkozások) tanul az első két félévben. A hallgatók a matematikai és statisztikai, nemzetközi gazdaságtani és pénzügyi ismereteken túl a gazdaságpszichológia alapjaival is megismerkednek. A második félévben bizonyos mértékű programszintű szakosodás indul be, ami azután a harmadik félévben teljesedik ki. A negyedik félévtől követően kutató műhelyekben dolgoznak a hallgatók. A szakosodás és a választható tárgyak révén a hallgatók azokat a tárgyakat és kutatási területeket (műhelyeket) választhatják doktorrá válásuk képzési teréül, amelyet már jelentkezésükkor megjelöltek, s amely egyéni kutatásaikhoz, habitusukhoz a legjobban illeszkedik. Törzstagjainak kutatási potenciáljára építve a következő kutató műhelyeket működteti a Doktori Iskola:

 1. Világgazdasági és Nemzetközi Pénzügyek kutató műhely
  (vezeti: Dr. Botos Katalin egyetemi tanár, akadémiai doktor
  tel.: 06-1-4297279, e-mail: kbotos@jak.ppke.hu)
 2. Gazdaságpszichológia kutató műhely
  (vezeti: Dr. Hámori Balázs habil. egyetemi tanár
  e-mail: bhamori@uni-corvinus.hu)
 3. Gazdaságmatematika kutató műhely
  (vezeti: Dr. Krámli András egyetemi tanár, akadémiai doktor
  tel.: 62/544-097, e-mail: kramli@informatika.ilab.sztaki.hu)
 4. Regionális gazdaságfejlesztési kutató műhely
  (vezeti: Dr. Lengyel Imre egyetemi tanár, akadémiai doktor
  e-mail: ilengyel@eco.u-szeged.hu)

Az egyes kutatóműhelyek keretében a hallgatóknak általános, és műhely-specifikus kurzusokat, illetve műhelykutatásokat kell teljesíteniük. A Doktori Program célja, hogy a műhelykutatások keretében végzett munka során a jelöltek valóban kutatásra alkalmas, sokoldalúan képzett személyekké váljanak.

A Világgazdasági és Nemzetközi Pénzügyek kutató műhely idegen anyanyelvű hallgatók felvétele esetén angol nyelven is elindul, a magyar nyelvű kurzusokkal párhuzamosan.

A doktori felvételi értékelési rendszere: SZTE-GTK_felvetel_a_doktori_programba.pdf

Jelentkezési határidő: 2009. május 30.

A jelentkezési anyagot az SZTE GTK, Dékáni Hivatal, 6722 Szeged, Kálvária sgt. 1. címre kell elküldeni Szakál Péter részére.

A felvételi meghallgatás időpontja: 2009. június 19. (péntek)

További információkért forduljon Szakál Péter irodavezetőhöz (szpeter@eco.u-szeged.hu, tel.: 62 / 54 42 87) ill. látogassa meg az SZTE Doktori Intézet honlapját, ahonnan a jelentkezési lap is letölthető.

Kutatási téma kiírások

A meghirdető neve A téma
Benet Iván
Botos Katalin
Botos Katalin
Botos Katalin
Botos Katalin
Csanádi Mária
Csillik Péter
Farkas Beáta
Farkas Beáta
Hámori Balázs
Hámori Balázs
Hámori Balázs
Hámori Balázs
Hetesi Erzsébet
Hetesi Erzsébet
Inzelt Annamária
Inzelt Annamária
Inzelt Annamária
Kiss Károly
Kiss Károly
Kiss Károly
Krámli András
Krámli András
Lengyel Imre
Lengyel Imre
Lengyel Imre
Lengyel Imre
Szegő Szilvia
Voszka Éva
Voszka Éva
Voszka Éva

A Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata:

SZTE_GTK_DI_SZMSZ.pdf

DOKTORI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT:

SZTE_GTK_DI_TVSZ.pdf

A Doktori Iskola képzési rendje és kutatóműhelyeinek kínálata

A Doktori Iskola minőségbiztosítása (.pdf)

Jegyzőkönyv az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Kari Habilitációs Szakbizottság tagságának módosításáról (.pdf)

Információk hallgatóknak: 2008/2009. 2. félév (.pdf)

Ph.D. kurzusok tematikái (.pdf)


PhD fokozatot szereztek

NÉV FOKOZAT-
SZERZÉS
ÉVE
CÍM
Csillik Péter 2003 A magyar infrastruktúra (kvázi közjavak) intézménytörténete 1968 - 1998 között.
Mozsár Ferenc
mozsar@eco.u-szeged.hu
2004 A közjavak magánkereslete
Kállay László
Kallay.Laszlo@gkm.gov.hu
2005 Tranzakciós költségek: optimum, méretgazdaságosság, egyensúly
Imreh Szabolcs 2006 Kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése, mint a vállalkozásfejlesztési beavatkozások egy speciális formája
Kosztopulosz Andreász 2006 Az üzleti angyalok szerepe a fiatal, növekedésorientált kisvállalkozások finanszírozásában és fejlesztésében
Lukovics Miklós 2007 A lokális térségek versenyképességének elemzése
Deák István
deak@eco.u-szeged.hu
2007 A megbízható és valós összkép érvényesülési környezete a hazai és nemzetközi számviteli szabályozásban
Patik Réka 2007 A klaszteresedés lehetőségei és vizsgálata a kevésbé fejlett régiókban: példák a Dél-Alföldről
Bajmócy Zoltán 2007 A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben
Halmosi Péter 2007 Önkormányzatok vagyoni és pénzügyi kockázatai Magyarországon
Majó Zoltán
majoz@eco.u-szeged.hu
2007 e-HRM: az elektronikus emberi erőforrás menedzsment jelenségvilága
-the webolution of HR-
Kovács Péter 2008 A multikollinearitás vizsgálata lineáris regressziós modellekben. A PETRES-féle Red-mutató vizsgálata

Folyamatban lévő fokozatszerzési eljárások

NÉV TÉZISEK VÉDÉS
IDŐPONTJA
Mihály Nikolett 2009. április 17, péntek 14:00
SZTE GTK Díszterem
(Szeged, Kálvária sgt. 1, I. em.)