ORVOS-KÖZGAZDÁSZ, GYÓGYSZERÉSZ-KÖZGAZDÁSZ, EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSMENT
szakirányú továbbképzés
levelező tagozat

A képzés ebben a formában 2009. februárjában indult utoljára.
Az aktív hallgatók a képzéssel kapcsolatos információkat megtalálhatják a CooSpace-ben.

Tervezett szakirányú továbbképzéseink

(Mindhárom szakirányú továbbképzés továbbra is 5 féléves képzés!)

Akkreditált szakirányú továbbképzési szak. Sajátos képesítési követelményeit a 7/1999. (II. 1.) OM. Rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

Orvos/Gyógyszerész-közgazdász szakon az oklevélben szereplő végzettség megnevezése:

Egészségügyi menedzsment szakon az oklevélben szereplő végzettség megnevezése:

A képzések célja:

Orvos-közgazdász; Gyógyszerész-közgazdász szakirányon:
Képzéseinket az egészségügyben dolgozó diplomások részére ajánljuk, akik szakmai ismereteiket gazdasági, pénzügyi, szervezeti és vezetési ismeretekkel kívánják kiegészíteni az egészségügyi rendszer gazdaságosabb működtetése érdekében.

Egészségügyi menedzsment szakirányon:
Képzésünket az egészségügyben dolgozó, vagy ott elhelyezkedni kívánó diplomások részére ajánljuk, akik szakmai ismereteiket gazdasági, vezetési, szervezési és pénzügyi ismeretekkel kívánják kiegészíteni.

Feltételek

A jelentkezési laphoz mellékelni kell a diploma másolatát ill. a már meglévő középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát.

Orvos-közgazdász; Gyógyszerész-közgazdász szakirányra jelentkezhetnek:

Egészségügyi menedzsment szakirányra jelentkezhetnek:

A képzések szerkezete:

Orvos-közgazdász; Gyógyszerész-közgazdász szakirány:

A képzés 5 félévből áll, a tanulmányok során a kötelezően megjelölt tárgyak mellett lehetőség van más szakirányú képzések kurzusainak alternatív választására is.

Az első két félév során a hallgatók alapvető közgazdasági, gazdálkodási és módszertani ismereteket sajátíthatnak el (pl.: Közgazdaságtan I. II., Menedzsment I. II., Statisztika). A második évben speciális szakmai ismeretek megszerzésére nyílik lehetőség ( pl.: Egészségügyi finanszírozás, Kórházgazdálkodás, Egészséggazdaságtan,Gyógyszergazdálkodás). Az ötödik félévben kisebb tanulmányi leterheltség mellett a hallgatók elegendő időt tudnak fordítani a szakdolgozat elkészítésére.

Minden félév végén hallgatói elégedettség mérést végzünk: megkérdezzük hallgatóink véleményét a kurzusok, az oktatók és az ügyfélszolgálat színvonaláról.

A képzés 12-14 alkalommal csak szombati napokon van.

Szakmai gyakorlat (3 nap).

A képzés 2009. február elején indul.

A képzésben meghirdetett főbb tárgyak:
Közgazdaságtan I.II., Marketing, Számvitel, Biztosítási elméletek, Jogi ismeretek.
Egészségügyi-pénzügyi ismeretek (Kórházgazdálkodás, Egészségügyi finanszírozás),
Menedzsment ismeretek (Emberi erőforrás menedzsment, Környezeti menedzsment).

Egészségügyi menedzsment szakirány:

A képzés 5 félévből áll, a tanulmányok során a kötelezően megjelölt tárgyak mellett lehetőség van más szakirányú képzések kurzusainak alternatív választására is.

Az első két félév során a hallgatók alapvető közgazdasági, gazdálkodási és módszertani ismereteket sajátíthatnak el (pl.: Közgazdaságtan I. II., Menedzsment I. II., Statisztika)A második évben speciális szakmai ismeretek megszerzésére nyílik lehetőség ( pl.: Egészségügyi finanszírozás, Kórházgazdálkodás, Egészséggazdaságtan,Vezetés és szervezés az egészségügyben, Minőségmenedzsment). Az ötödik félévben kisebb tanulmányi leterheltség mellett a hallgatók elegendő időt tudnak fordítani a szakdolgozat elkészítésére.

Minden félév végén hallgatói elégedettség mérést végzünk: megkérdezzük hallgatóink véleményét a kurzusok, az oktatók és az ügyfélszolgálat színvonaláról.

A képzés 12-14 alkalommal csak szombati napokon van.

Szakmai gyakorlat (3 nap).

A képzés 2008. február első hetében indul.

A képzésben meghirdetett főbb tárgyak:
Egészségügyi-pénzügyi ismeretek (Kórházgazdálkodás, Egészségügyi finanszírozás),
Menedzsment ismeretek (Emberi erőforrás menedzsment, Stratégiai menedzsment, Környezeti menedzsment, Változás és válságmenedzsment)
Közgazdaságtan, Marketing, Számvitel, Biztosítási elméletek, Jogi ismeretek.

Az oklevél kiadásának feltételei:

150 kredit megszerzése, a záróvizsga sikeres teljesítése, valamint egy idegen nyelvből C típusú állami, vagy azzal egyenértékű középfokú nyelvvizsga.

Az akkreditált nyelvvizsgaközpontok megtalálhatók a www.nyak.hu címen.

(Amennyiben a képesítési követelmények általános nyelvvizsgát írnak elő, a nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól mentesülnek a Ftv. XXXVIII. törvény 25.§ (2), illetve a 33.§ (6) bekezdése alapján azok a hallgatók, akik betöltik a 40. évüket a beiratkozás évében.)

Fizetendő díjak

Költségtérítés:
125.000,- Ft/félév

A képzés szervezői:

Oktatásszervező:
Hertelendy Lilla
Tel.: 62/546-901
E-mail: hertelendy.lilla@eco.u-szeged.hu

Tanulmányi előadó:
Lehotai Krisztina
Tel.: 62/546-913
E-mail: lehotai@eco.u-szeged.hu

Jelentkezés:

Jelentkezési határidő: 2009. január 20.

A jelentkezés módja:

Hallgatói elégedettség-mérést végeztünk:

Az orvos-gyógyszerész közgazdász, illetve az egészségügyi menedzsment levelező képzésen 2007. májusában önkitöltős kérdőíves megkérdezésen alapuló hallgatói elégedettség-mérést végeztünk.

A képzésre jelentkezett 48 fő első évfolyamos hallgatók közül 36 fő válaszolt kérdéseinkre.