JOGÁSZ-KÖZGAZDÁSZ, MÉRNÖK-KÖZGAZDÁSZ, GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI SZAKÉRTŐ
szakirányú továbbképzési szak
levelező tagozat

A képzés ebben a formában 2009. februárjában indult utoljára.
Az aktív hallgatók a képzéssel kapcsolatos információkat megtalálhatják a CooSpace-ben.

Tervezett szakirányú továbbképzéseink

(A jogász-közgazdász és mérnök-közgazdász képzés továbbra is 5 féléves, míg a gazdálkodástudományi szakértő 4 féléves képzés!)

Akkreditált szakirányú továbbképzési szak. Sajátos képesítési követelményeit a 7/1999. (II. 1.) OM. Rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése:

Jogász-közgazdász szak esetében:

Mérnök-közgazdász szak esetében:

Gazdálkodástudományi szakértő szak esetében:

A képzés célja:

Képzéseinket ajánljuk mindazok számára, akik a korábban megszerzett szakismereteiket a gazdálkodási módszerek legújabb elméleti és gyakorlati eredményei alapján kívánják kiegészíteni, felfrissíteni, illetve elmélyíteni gazdasági ismereteiket és készségeiket.

Jelentkezési feltételek:

Jelentkezhetnek:

illetve egyedi elbírálás alapján utolsó éves hallgatók.

A jelentkezési laphoz mellékelni kell a diploma másolatát, illetve a már meglévő középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát - a nyelvvizsga nem feltétele a jelentkezésnek.

A képzés szerkezete:

A továbbképzés során a felkészülést segítő konzultációkat szombati napokra szervezzük (félévente 12-14 nap).

A képzési idő jogász-közgazdász és mérnök-közgazdász képzés esetén 5 félév, gazdálkodástudományi szakértő képzés esetén 4 félév.

Oktatott kurzusok

Kurzuscsoport Kurzusok
Elméleti közgazdaságtan Mikroökonómia, Makroökonómia, Gazdaságpolitika, Regionális gazdaságtan, Környezetgazdaságtan, Biztosítás gazdaságtana
Módszertan Matematika, Statisztika
Gazdálkodási és üzleti ismeretek Menedzsment, Marketing, Vállalati pénzügyek, Vállalkozások költségvetési kapcsolatai, Külkereskedelem, Üzleti tervezés, Üzleti kommunikáció, Logisztika, Gazdasági jog, Public Relations, Kontrolling, Vállalkozások forrásmenedzselése, Minőségmenedzsment
Nemzetgazdasági ismeretek Bankrendszer, Államháztartástan, Tőzsdei ismeretek, Az Európai Unió gazdasága, Társadalombiztosítás, Nemzetközi pénzügyek, Költségvetési intézmények gazdálkodása
Általános értelmiségképző tárgyak Szociológia, Gazdaságpszichológia
Diplomablokk Diplomakonzultáció

A képzésben összesen 24 kötelező, kb. 5-10 kötelezően választható kurzust szaktól függően kell teljesíteni. Ez félévente átlagosan 7-10 kurzus teljesítését jelenti.

 

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

A diploma kiadásának feltételei:

Az oklevél kiadásának feltételei:

Az előírt kredit megszerzése, a záróvizsga sikeres teljesítése, valamint egy idegen nyelvből C típusú állami, vagy azzal egyenértékű középfokú nyelvvizsga.

Amennyiben a képesítési követelmények általános nyelvvizsgát írnak elő, a nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól mentesülnek a Ftv. XXXVIII. törvény 25.§ (2), illetve a 33.§ (6) bekezdése alapján azok a hallgatók, akik betöltik a 40. évüket a beiratkozás évében.

Fizetendő díjak:

A költségtérítés összege az első tanévre:
125.000,- Ft/félév

A további tanévekben a költségtérítés összege legfeljebb az előző tanévben megállapított költségtérítésnek a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege lehet.

A képzés szervezői:

Oktatásszervező:
Farkas Zsóka
Tel.: 62/544-213
E-mail: fzsoka@eco.u-szeged.hu

Tanulmányi előadó:
Lehotai Krisztina
Tel.: 62/546-913
E-mail: lehotai@eco.u-szeged.hu

Jelentkezés:

Jelentkezési határidő: 2009. január 20.

A jelentkezés módja: