EURÓPA TANULMÁNYOK
szakirányú továbbképzés, projektmenedzsment szakirány
távoktatás tagozat

A képzés ebben a formában 2009. februárjában indult utoljára.
Az aktív hallgatók a képzéssel kapcsolatos információkat megtalálhatják a CooSpace-ben.

Tervezett szakirányú továbbképzéseink

A képzés célja

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó ismereteket szereznek az Európai Unióval kapcsolatban, és megszerzett tudásukkal és képességeikkel hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország a rendelkezésére álló európai uniós fejlesztési forrásokat minél hatékonyabban és sikeresebben használja fel.

bővebben

A diplomában szerepelő szakképzettség megnevezése

A képzés célcsoportja

A képzés célcsoportját azok a diplomás emberek képezik, akik vagy jelenlegi munkahelyük (közigazgatás, közszolgáltatás, civil szféra, vállalkozások) révén, vagy tanácsadóként projektek tervezésében és megvalósításában érdekeltek lehetnek.

bővebben

Az oktatásban alkalmazott humán erőforrások

A képzés során kiemelt fontosságot tulajdonítunk a legfelkészültebb oktatók biztosításának, ezért az elméleti ismereteket adó tárgyak oktatásáért karunk és más társkarok oktatói felelősek, míg a gyakorlati projektmenedzsment tárgyak esetén olyan szakembereket vonunk a képzésbe, akik az adott tématerületen több éves gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek.

bővebben

A távoktatás tagozat képzési jellemzői

A hallgatók önálló tanulását elősegítik, a Coospace elnevezésű zárt információs rendszeren elérhető anyagok:

KONZULTÁCIÓ (1 nap - ajánlott)

ÉVKÖZI FELADAT KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐSZAKA (1 hét - ajánlott)

ÉVKÖZI FELADAT MEGOLDÁSÁNAK
FELTÖLTÉSE A COOSPACE-BEN
(KÖTELEZŐ HATÁRIDŐ - Az elfogadott évközi feladatsor a vizsgára bocsátás feltétele)

VIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉS IDŐSZAKA (1 hét - ajánlott)

SZORGALMI IDŐSZAKBAN MEGHIRDETETT VIZSGA (1 nap - ajánlott)

A képzés felépítése

A képzés az elsajátítandó tudás és képességek szerkezetéhez illeszkedően duális felépítésű: az Európai Unió egyes politikáinak megismertetésére irányul a képzés első része, amit követnek a projekttervezéssel és megvalósítással kapcsolatos módszertani tárgyak (például projektmenedzsment, pénzügyi tervezés, közbeszerzési ismeretek, projektek szakmai és pénzügyi megvalósítása). Ez utóbbiak oktatásánál a gyakorlatorientáltságot elsődleges szempontként kezeltük.

bővebben

Fizetendő díjak

A költségtérítés összege egy félévre: 125.000,- Ft
(Tartalmazza a tananyag CD-ROM árát is.)

 

A képzés szervezői:

Oktatásszervező:
Hertelendy Lilla
Tel.: 62/546-901
E-mail: hertelendy.lilla@eco.u-szeged.hu

Tanulmányi előadó:
Lehotai Krisztina
Tel.: 62/546-913
E-mail: lehotai@eco.u-szeged.hu

Jelentkezés

Jelentkezhetnek: egyetemi vagy főiskolai diplomával rendelkezők (tekintet nélkül a szakképzettségre), illetve egyedi elbírálás alapján utolsó éves hallgatók. A jelentkezési laphoz mellékelni kell a diploma másolatát ill. a már meglévő középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát.

Jelentkezési határidő: 2009. január 20.

A jelentkezés módja:

A képzéssel kapcsolatos letölthető anyagok:

SZTE GTK Levelező és távoktatás tagozatos képzések ismertető füzete - letölthető anyag pdf formátumban