MBA PROGRAM
posztgraduális menedzserképzés

Akkreditált szakirányú továbbképzési szak. Sajátos képesítési követelményeit a 7/1999. (II.1.) OM. rendelet 2. tartalmazza.

A végzettség megnevezése az oklevélben:

A képzés célja:

E képzési formát azok számára ajánljuk, akik az üzleti életben tevékenykedve általános gazdasági ismereteiket a legkorszerűbb menedzsment és gazdaságtani tudással szeretnék kiegészíteni. A képzés a nemzetközileg ismert MBA programok szokásos felépítését követi.

Feltételek

A képzésre bármely államilag elismert egyetemi vagy főiskolai diplomával és az alapdiploma megszerzését követő legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezők jelentkezhetnek. Nyelvvizsga-bizonyítvány a felvételhez nem szükséges. A felvételi kérelmek elbírálása az alapvégzettség, a szakmai gyakorlat, és a szakmai önéletrajz figyelembevételével történik.

A képzés minimum 20 fő jelentkezése esetén indul el.

A képzés szerkezete:

Képzési idő: 4 félév.

Programunkat a gyakorlatorientáltság jellemzi, melyet a havi egy alkalommal megrendezett "interaktív nap" (workshop) és a félévente egyszer sorra kerülő 3 napos intenzív tréning segít elérni.

A felkészülést segítő konzultációkat és az interaktív napot kéthetente pénteki és szombati napokon szervezzük.

Elegendő érdeklődő esetén - emelt költségtérítéssel - egyes tárgyak angol nyelvű oktatására is van lehetőség.

A diploma kiadásának feltétele egy idegen nyelvből legalább középfokú, C típusú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.

A záróvizsgára bocsátás feltételei

  1. Abszolutórium megszerzése
  2. Szakdolgozat beadása

A diploma kiadásának feltétele:

A záróvizsga sikeres teljesítése, valamint egy idegen nyelvből C típusú állami, vagy azzal egyenértékű középfokú nyelvvizsga meglétének igazolása.

Amennyiben a képesítési követelmények általános nyelvvizsgát írnak elő, a nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól mentesülnek a Ftv. XXXVIII. törvény 25.§ (2), illetve a 33.§ (6) bekezdése alapján azok a hallgatók, akik betöltik a 40. évüket a beiratkozás évében.

E kedvezményt azokra az alapképzésben részt vevő hallgatókra is alkalmazni kell, akik 2003. július 1-je előtt megkezdett tanulmányaik során a szak képesítési követelményeiben meghatározott képzési idő alatt betöltik a 40. életévüket, valamint azokra a jelöltekre, akik a 60/2002. (III.29.) Kormányrendelet szerinti időpont megállapításával engedélyt kaptak a nyelvvizsga követelményeinek záróvizsga-időszakot követő teljesítésére és ezen időpontig betöltik 40. életévüket.

Fizetendő díjak

Költségtérítés:
290.000,- Ft/félév

Szervezők, jelentkezés

A képzés szervezői:
Dr. Veres Zoltán programigazgató, Dr. Mozsár Ferenc kurzusmenedzser és Nyíri Zoltán kurzuskoordinátor.

A képzéssel kapcsolatban az mba@eco.u-szeged.hu címre elküldött bármely kérdést 2 munkanapon belül megválaszolunk.

Oktatásszervező: Matijevics Rita irodavezető (62/546-486)
mrita@eco.u-szeged.hu

Tanulmányi előadó: Lehotai Krisztina (62/546-913)
lehotai@eco.u-szeged.hu

A jelentkezés módja:

A jelentkezési laphoz mellékelni kell: a diploma másolatát, a szakmai gyakorlat munkáltatói igazolását, szakmai önéletrajzot és motivációs levelet (maximum 1 oldal terjedelemben)

Jelentkezési határidő: 2009. január 20.

A jelentkezők 2009. februárjában felvételi beszélgetésen vesznek részt, ennek időpontjáról levélben kapnak értesítést. A beszélgetés célja a jelentkező személyes motivációjának felmérése.

 

A képzéssel kapcsolatos letölthető anyagok

MBA Program, kurzuslista és mintatanterv - letölthető anyag pdf formátumban