MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK
nappali és levelező tagozat


Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése:

okleveles közgazdász, marketing szakon

A képzés célja:

Olyan szakemberek felkészítése, akik különböző üzleti és non-business szervezetekben, intézményekben és vállalkozásokban végeznek marketingtevékenységet. Megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek marketingstratégia kialakítására, marketingtevékenységek menedzselésére, különböző szervezetek, folyamatok és szakmai programok irányítására, a szükséges marketingeszközök tartalmának meghatározására, feladatok végrehajtásának koordinálására, kapcsolattartásra belső és külső szervezetekkel. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

Főbb szakmai tárgyak:

Ezen a mesterszakon a diploma megszerzésének feltétele egy középfokú "C" típusú nyelvvizsga
(lásd: bővebb felvilágosítás)

Fizetendő díjak

A költségtérítés összege/félév, az első tanévben
nappali tagozaton (költségtérítéses képzés esetén): 175.000,- Ft

A költségtérítés összege/félév, az első tanévben
levelező tagozaton (költségtérítéses képzés esetén): 190.000,- Ft

(A további tanévekben a költségtérítés összege legfeljebb az előző tanévben megállapított költségtérítésnek a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege lehet.)

Bővebb felvilágosítás

Tanulmányi előadó:
Ferenczi Ildikó
Tel.: 62/546-912
E-mail: ferenczi@eco.u-szeged.hu

Oktatásszervező:
Hertelendy Lilla
Tel.: 62/546-901
E-mail: hertelendy.lilla@eco.u-szeged.hu

Kari Nyílt Nap

Időpontja: 2008. december 15. 9.00-15.00
Helyszíne: SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged, Kálvária sgt. 1.

A jelentkezés módja

Az Országos Felvételi Információs Központ által kiadott szabványos jelentkezési lapon 2009. február 15-ig. A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókat a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2009. c. kiadvány tartalmazza, mely a jelentkezési lapot is árusító könyvesboltokban kapható.
Bővebb információk: www.felvi.hu

A képzéssel kapcsolatos letölthető anyagok

A képzés részletes tájékoztatója - letölthető anyag pdf formátumban

SZTE GTK Mesterképzések ismertető füzete - letölthető anyag pdf formátumban

Kérdőíves felmérésünk eredménye

A minta: 2004-2005-ben végzett GTK-s hallgatók (99 fő); 38% férfi, 62% nő; 43% nappali tagozat, 10,1% esti tagozat, 26,3% levelező tagozat, 20,2% távoktatás tagozat;

Adatfelvétel: postai úton történő önkitöltős kérdőíves megkérdezés