GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK (BA)
főiskolai képzés
távoktatás tagozat

  Dr. Hetesi Erzsébet
dékán

 

Kedves Érdeklődő, Leendő Hallgató!

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán tizenöt éves múltra tekint vissza a közgazdászképzés. Ma már három alapképzés, négy mesterképzés, MBA-képzés, Doktori Iskola és számos szakirányú továbbképzés színesíti kínálatunkat, melyeket nappali, levelező és távoktatásos formában ajánlunk a különböző végzettségű, igényű és élethelyzetű jelentkezőknek.

Ha a GTK-n szeretné folytatni tanulmányait, biztos lehet benne, hogy keményen kell majd dolgoznia, de ez a befektetés megtérül! Büszkeséggel tölt el bennünket és remélhetőleg hallgatóinkat is, hogy a nálunk végzett hallgatók munkahelyükön is megállják a helyüket, kamatoztatva a Karunkon megszerzett tudást. Közülük több közép- és felsővezető, vállalatvezető, sőt tulajdonos került ki.

Az Országos Felsőoktatási Információs Központ felméréseiben, a Figyelő, a HVG és a Heti Válasz oktatási rangsoraiban - melyek többek között az intézményi légkört, hallgatók-oktatók viszonyát és a szigorúan vett oktatáson kívüli fejlődési lehetőségeket vizsgálta - a szegedi GTK évről évre az országos lista élmezőnyében végez.

A képzés felépítését és az oktatás módszertanát igyekeztünk úgy kialakítani, hogy minden jelentkező elvárásait kielégítsük, és mindenki megtalálja a számára megfelelő ismeretek elsajátításának lehetőségét. Ezt egészíti ki elektronikus rendszerünk teljes körű online ügyintézéssel.

E gondolatok jegyében várom, hogy hallgatóink körében üdvözölhessem Önt is!

 

  Dr. Czagány László
egyetemi docens, szakfelelős

 

Tisztelt Érdeklődő!

A GTK-n 12 éve, 1997 szeptemberében indítottuk az első távoktatásos évfolyamot. A távoktatási program kidolgozása egy nemzetközi Phare program keretében történt, sok segítséget kaptunk tapasztalt külföldi és belföldi szakemberektől egyaránt. A tagozat iránti élénk érdeklődés, a beiratkozott és végzett hallgatók számának dinamikus növekedése, az itt szerzett diploma munkapiaci megbecsülése azt jelzi, hogy távoktatásos képzés sikeres volt az elmúlt évtizedben, nem véletlen, hogy 2009-ben 252 jelentkezőből 196 fő nyert felvételt. E siker hátterében az áll, hogy folyamatosan fejlesztjük módszereinket, a távoktatás tárgyi és személyi feltételeit. A kezdetekhez képest a leglényegesebb változást az hozta, hogy egyre nagyobb mértékben használjuk a korszerű infokommunikációs technológia által nyújtott lehetőségeket. Ahogy világszerte, úgy nálunk is a távoktatás egyre inkább internetre alapozott e-learning rendszerben folyik, így a tanár-diák kapcsolattartás, a konzultáció már jórészt a "virtuálisan" zajlik.

Melyek a legfontosabb jegyei ennek a képzési módszernek? A legkézenfekvőbb jellemző: a hallgatótól sokkal ritkábban kell az egyetem falai között megjelenni. Ezt az alapozza meg, hogy a tananyag feldolgozása nagy gonddal, aprólékos munkával megtervezett eszközökkel vezérelt. A tanár legalább olyan intenzív segítséget ad a tanuláshoz, mint a hagyományos tantermi oktatásban, csak minőségileg más módszerekkel. Az egyéni tanulás sajátosságait figyelembe vevő tananyagok, az évközi feladatok, a fakultatív konzultációk, az azokról készült videofelvételek mind-mind a tanár megnyilvánulásai. Ez a csomag lehetővé teszi diákjaink számára, hogy munkavállalás, vállalkozás vagy éppen a családi hétköznapok mellett önállóan tanuljon, felkészülhessen minden tantárgyból. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy magukra hagynánk hallgatóinkat. Szemeszterenként 18 tutorunk figyeli és segíti hallgatóink munkáját, az oktatásszervezők készséggel adnak eligazítást a távoktatás egyes elemei közötti eligazodásban.

Ha úgy érzi, hogy szüksége van az egyre bonyolultabb gazdasági környezetben új ismeretekre, ha szeretne egy jól használható közgazdász diplomával rendelkezni, bátran jelentkezzen távoktatási tagozatunkra! Őszinte tisztelettel és felkészülten várjuk!

A képzés díja az első tanévre

160 000,-Ft/szemeszter. A költségtérítés tartalmazza a tananyagcsomag díját is.

A további tanévekben a költségtérítés összege legfeljebb az előző tanévben megállapított költségtérítésnek a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege lehet.

Oktatott kurzusok

A képzésben összesen 175 kreditet a kötelező, és 35 kreditet (a modulokban előírt minimum kredit követelményét figyelembe véve) a kötelezően választható kurzusokból kell teljesíteni. Ez félévente átlagosan 6-7 kurzus teljesítését jelenti. Főbb tanulási moduljaink a következők:

Modulok Kurzusok
Üzleti ismeretkörök modul Menedzsment, Stratégiai menedzsment, Humánmenedzsment, Marketing, Üzleti tervezés, Költségvetési kapcsolatok, Vállalati pénzügyek, Jog, Számvitel alapjai, Pénzügyi számvitel, Szervezeti viselkedések, Bank- és biztosítási ismeretek, Regionális gazdaságtan, Az Európai Unió gazdasága, Külkereskedelem, Ellenőrzés
Módszertani alapozó modul Matematika, Informatika, Általános statisztika
Elméleti-gazdasági alapozó modul Mikroökonómia, Makroökonómia, Pénzügyi alapismeretek, Nemzetközi közgazdaságtan, Gazdaságpolitika, Gazdaságtörténet
Nemzetgazdasági és látókörbővítő modul Gazdaságföldrajz, Filozófia, Politológia, Gazdaságszociológia
Készségfejlesztő modul Üzleti kommunikáció, Pályázatkészítés, Projektmenedzsment, e-Business

A képzés célja

Olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági-, társadalomelméleti-, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismeretekkel rendelkeznek. Szakirányú tudásuk birtokában hatékony munkára képesek az üzleti világban és a nonbusiness szférában egyaránt. A képzés során elsajátítják a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezését és elemzését, a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítását és szervezését.

A távoktatás tagozat képzési jellemzői

A hallgatók önálló tanulását és a kapcsolattartást egy zárt információs keretrendszer segíti (CooSpace) Keretrendszerünk a következő elektronikus szolgáltatásokat nyújtja:

A távoktatási képzésben a hagyományos órarend szerepét egy blokkosított időbeosztás tölti be. Ennek lényege, hogy egyszerre általában 3-4 héten keresztül csak egy tantárgyra kell koncentrálni. Egy-egy blokkon belül a csoportos és egyéni konzultációk és az évközi feladatok megoldása mellett lehetőség van vizsgázni is. Így biztosított a folyamatos tanulás, diákjaink a távoktatási képzésben nem csak a vizsgaidőszakban vizsgázhatnak.

Egy blokkosított időbeosztás általános felépítése a következő

Egy blokkosított időbeosztás általános felépítése

Tájékoztató előadás (2009/2010. tanév I. félév - Beiratkozás tájékoztató előadása)

A szorgalmi időszakban konzultációs napjaink és a vizsganapjaink szombaton délelőtt kezdődnek.

A záróvizsgára bocsátás feltétele

Az abszolutórium (végbizonyítvány) kiadásához 210 kredit, ezen belül a kötelező kurzusok esetében 175 kredit a kötelezően választható kurzusok esetében, minimum 35 kredit teljesítése a kötelezően választható kurzusok esetében a moduloknál előírt minimum kredit követelményt figyelembe véve.

A megszerzett kreditek mellett a szakmai gyakorlat (14 hét) teljesítése, amely a munkahelyen is teljesíthető és egy szakdolgozat benyújtása a Záróvizsgára történő jelentkezés feltétele.

A diploma kiadásának feltétele:

A diplomában szerepelő szakképzettség megnevezése

Közgazdász - gazdálkodási és menedzsment alapszakon

 

Vélemények a képzésről

Kedves leendő GTK-s!

Közgazdász szeretnél lenni, de nem tudod, mit várhatsz a Gazdaságtudományi Kartól?
Persze majd egykoron visszatekintve "az egyetemen töltött évek a legszebbek" közhelyszerű felkiáltással konstatálhatod élményeidet a baráti társaságodban. Már csak az a kérdés, ez elegendő-e egy sikeres életpályához. A fő kérdés az, megéri-e idejönni és az itt megszerzett tudás mit ér.
Karunkon az oktatás színvonalát oktatóink felkészültsége minősíti, a Karon szerzett diploma rangját pedig az itt diplomázott hallgatók jelenlegi munkájának színvonala határozza meg.
Mindkettőben kiváló referenciákkal rendelkezünk, azonban a Te sikered lesz a fő értékmérő.
Biztos lehetsz benne, itt felkészítenek!
Tervezzük meg a jövőképed! A GTK-n szerzett tudásod jól cseng a HR-esek fülében, munkád során pedig a szellemi alapot nyújtja a szakértővé válásodhoz.
Felvetődik a kérdés, miért pont ide iratkozz be?
A válasz roppant egyszerű: mert az SZTE egy világszínvonalú (!) egyetem, másrészt a GTK olyan oktatókkal, kurzusokkal, tematikákkal rendelkezik, amelyek elismertek, aktuálisak, rugalmasak, modernek.
Egyszóval az SZTE GTK az egy márka! Egyedi, emlékezetes és beazonosítható, melyre büszke leszel.
A tények és cselekedetek bizonyítják legjobban a szakmai elméletek gyakorlati megvalósulását: a márkahűség pedig működik, hiszen mindkét lányom is itt tanul.
Kecse-Nagy Sándor, üzletember

" ... A távoktatási rendszerben a tananyagot egyénileg kell elsajátítani, de az egyetem ehhez sokféle segítséget nyújt... Ha valaki önállóan mégsem boldogul az adott problémájával, a tanulmányi referensek és a tutorok bármikor készséggel segítenek. A hallgatók szabadon választhatnak, milyen rendszerben kívánják teljesíteni a kurzusokat. Időbeosztásuknak megfelelően alakíthatják a képzést. Ez a fajta képzési mód nagymértékben megkönnyíti azoknak a tanulását is, akik már rendelkeznek egy diplomával, viszont szeretnék magukat továbbképezni .... A tanulási módszer választhatósága, az átjárhatóság a kurzusok között, mind segítséget nyújt abban, hogy a tanulás, az új ismeretek szerzése élvezetessé váljon, gazdagodjon tudásunk és személyiségünk, ezáltal kiváló szakemberekké váljunk hivatásunkban."
F. Sarolta, végzett hallgató

" ... Soha nem fogom elfelejteni azt a napot, amikor értesültem arról, hogy felvételt nyertem. Mehettem volna bárhova az országba, de én IDE AKARTAM! Én jelenleg dolgozom (egy pénzintézetnél), így a nappali oktatási forma számomra nem volt elérhető, így "távoktatási formában" küzdök a megfelelő jegyekért. Ezt a képzést elsősorban azon diáktársaimnak ajánlom, akik nem tudnak egyéb elfoglaltság miatt nappalis diákként tanulni. A munka mellett nem tudnám megoldani, hogy tanuljak, így a szombati oktatási napok és a szombati vizsganapok lényegesen megkönnyítik a helyzetet. Milyen a színvonal? Biztosan mindenki felteszi magában ezt a kérdést, amikor sulit választ. Véleményem: országosan elismert! Szerintem ennél több nem kell! ...
B. Rita, végzős hallgató

Jelentkezés; kapcsolat

Az Országos Felvételi Információs Központ (OFIK) által kiadott szabványos jelentkezési lapon (a tájékoztató könyv melléklete) vagy elektronikus úton a www.felvi.hu oldalon keresztül 2010. február 15-ig lehet jelentkezni.

Felvételi vizsga nincs, a felvételi pontszám meghatározásának alapja elsősorban a kar által meghatározott tantárgyak érettségi eredményei.

Amennyiben a képzéssel kapcsolatban további információra, akár személyes tájékoztatásra van szüksége, kollégáink örömmel állnak rendelkezésére:

Oktatásszervező:
Farkas Zsóka
Tel.: 62/544-213
E-mail: fzsoka@eco.u-szeged.hu

Tanulmányi előadó:
Bödő Kinga
Tel.: 62/544-424
E-mail: bodo.kinga@eco.u-szeged.hu