GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK
alapképzés
nappali tagozat

Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése:
Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapszakon

Karunkon választható mesterképzési szakok az oklevél megszerzése után:
Közgazdálkodás és közpolitika; Marketing; Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás; Regionális és környezeti gazdaságtan

A képzés célja:

Olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági-, társadalomelméleti-, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik mesterképzésen történő folytatásához.

Amiért érdemes ezt a szakot választani: a gazdálkodáshoz szükséges alapvetô ismeretanyag elsajátítása mellett speciális szakmai ismereteket szereznek hallgatóink. Ezekkel az ismeretekkel a gazdálkodás számos területéhez tudnak kapcsolódni.

Főbb szakmai tárgyak:

Az alapképzések jellemzői:

A képzés 7 féléves: 6 félév után 1 féléves kötelező szakmai gyakorlattal. Félévenként 14 hét a szorgalmi időszak, ebben az időtartamban járnak a hallgatók az előadásokra, szemináriumokra és gyakorlati foglalkozásokra. Egy félév során átlagosan 6-7 kötelező előadás, 6-7 kötelező szeminárium vagy gyakorlat, 5-6 választható tárgy van. Ezen felül még testnevelés és nyelvi órák közül lehet választani. A szorgalmi időszak során a gyakorlati foglalkozásokon dolgozat formájában van számonkérés. Az előadások anyagából a minden félév végén 6 hetes vizsgaidőszakban kell vizsgázni.

Kari Nyílt Nap

Időpontja: 2009. december 14. 9.00-15.00
Helyszíne: SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged, Kálvária sgt. 1.

A jelentkezés módja

Az Országos Felvételi Információs Központ által kiadott szabványos jelentkezési lapon 2009. február 15-ig. A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókat a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2009. c. kiadvány tartalmazza, mely a jelentkezési lapot is árusító könyvesboltokban kapható.
Bővebb információk: www.felvi.hu

Fizetendő díjak

A költségtérítés összege/félév, az első tanévben (költségtérítéses képzés esetén): 160.000,- Ft

(A további tanévekben a költségtérítés összege legfeljebb az előző tanévben megállapított költségtérítésnek a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege lehet.)

A képzéssel kapcsolatos letölthető anyagok

SZTE GTK Nappali tagozatos képzések(BA) ismertető füzete - letölthető anyag pdf formátumban

Nappali tagozatos gazdálkodási és menedzsment szak
kurzuslistája és mintatanterve
- letölthető anyag pdf formátumban

A képzéssel kapcsolatos kérdőíves felmérések eredménye

A minta: 2004-2005-ben végzett GTK-s hallgatók (99 fő); 38% férfi , 62% nő; 43% nappali tagozat, 10,1% esti tagozat, 26,3% levelező tagozat, 20,2% távoktatás tagozat;

Adatfelvétel: postai úton történő önkitöltős kérdőíves megkérdezés