KIEGÉSZÍTŐ EGYETEMI KÖZGAZDÁSZ GAZDÁLKODÁSI SZAK
levelező tagozat

Az utolsó elsős évfolyam a 2007/2008-as tanévben indult.

A képzés 3 szakirányon indul:

A képzés célja:

Pénzügy szakirány

A pénzügy szakirány komplex ismereteket nyújt egyaránt a pénz - és tőkepiaci, az államháztartási, a vállalati pénzügyi kérdésekről.

Törekszünk a makroökonómiai (Ágazati politikák pénzügyei, Pénzügypolitika, stb.) és mikroökonómia (Banküzemtan, Kis- és középvállalkozások finanszírozása, stb.), valamint jogi és módszertani ismeretek (Pénzügyi és bankjog, Értékpapír matematika, stb.) nyújtására.

Vállalkozásfejlesztési szakirány

A képzés célja, hogy a kis- és középvállalkozások, valamint a regionális piacokon tevékenykedő vállalatok sikeres működéséhez szükséges speciális ismeretekkel rendelkező szakemberek váljanak hallgatóinkból. A képzés rendszere a nappali képzési formában már évek óta magas érdeklődés mellett működő szakiránynak megfelelően került kialakításra.

Közszolgálati szakirány

A közszféra és a non-profit szféra hatékony működéséhez elengedhetetlen a megfelelően képzett gazdasági szakemberek jelenléte. A szakirány hallgatói az általános gazdálkodási ismeretek mellett részletes ismeretekre tesznek szert a közintézmények és a non-profit szervezetek működésére, szabályozására és gazdálkodására vonatkozóan. A specializáció célja: magas szintű, speciális ismeretekkel rendelkező közgazdászok képzése.

Feltételek

A kiegészítő képzésre főiskolai diplomával rendelkező, kizárólag közgazdász szakképzettségűek jelentkezhetnek. (Ezek körét a 4/1996.Korm. rendelet szabályozza.) Továbbá az SZTE "vállalkozó menedzser", "társadalombiztosítási", "munkaügyi kapcsolatok" és "közgazdasági programozó matematikus" hallgatói a Kar Felvételi Szabályzata szerinti feltételekkel. A 2006-os felvételi eljárásban az érvényes jelentkezési lappal rendelkezőknek nem kell felvételi vizsgát tenniük. Pontszámítás: a diploma minősítése alapján.

A képzés szerkezete:

Képzési idő: 5 félév, a képzés 2007 szeptemberében indul.

Pénzügy szakirány

Meghirdetett kreditek a pénzügy szakirányon:

TantárgycsoportKötelezőVálaszthatóEgyütt
Közös kurzusok 25 18 43
Pénzügy kurzusok 83 17 100
Elméleti, ágazati és menedzsment kurzusok - 18 18
Szakdolgozat 20 - 20
Összesen12853181

Vállalkozásfejlesztési szakirány

Meghirdetett kreditek a vállalkozásfejlesztési szakirányon:

TantárgycsoportKötelezőVálaszthatóEgyütt
Közös kurzusok 25 18 43
Vállalkozásfejlesztés kurzusok 78 11 89
Elméleti, ágazati és menedzsment kurzusok - 28 28
Szakdolgozat 20 - 20
Összesen12357180

Közszolgálati szakirány

Meghirdetett kreditek a közszolgálati kiegészítő levelező képzésben:

TantárgycsoportKötelezőVálaszthatóEgyütt
Közös kurzusok 25 18 43
Közszolgálati kurzusok 83 - 83
Elméleti, ágazati és menedzsment kurzusok - 34 34
Szakdolgozat 20 - 20
Összesen12852180

A végbizonyítvány (abszolutórium) feltételei:

  1. 150 kredit, ezen belül a kötelező kurzusok teljesítése.
  2. Az adott szakiránynak megfelelő szigorlat teljesítése.
  3. "Szakdolgozat-konzultáció és -készítés" kurzus teljesítése.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

  1. Végbizonyítvány
  2. Szakdolgozat benyújtása

A záróvizsga részei: a tantárgyakat átfogó, komplex szóbeli vizsga és a szakdolgozat megvédése.

A diploma kiadásának feltétele:

A záróvizsga sikeres teljesítése, valamint két idegen nyelvből szakmai anyaggal bővített C típusú állami, vagy azzal egyenértékű szakmai anyaggal bővített középfokú nyelvvizsga.

Fizetendő díjak

Költségtérítés:
102.000,- Ft/félév

Szervezők, jelentkezés

Oktatásszervező:
Hertelendy Lilla (62/544-213)
hertelendy.lilla@eco.u-szeged.hu

Tanulmányi előadó:
Ferenczi Ildikó (62/544-679)
ferenczi@eco.u-szeged.hu

A képzéssel kapcsolatos letölthető anyagok

SZTE GTK Levelező és távoktatás tagozatos képzések ismertető füzete - letölthető anyag pdf formátumban

Pénzügy szakirány
kurzuslista - letölthető anyag pdf formátumban
mintatanterv - letölthető anyag pdf formátumban

Vállalkozásfejlesztési szakirány
kurzuslista - letölthető anyag pdf formátumban
mintatanterv - letölthető anyag pdf formátumban

Közszolgálati szakirány
kurzuslista - letölthető anyag pdf formátumban
mintatanterv - letölthető anyag pdf formátumban