KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI SZAK
főiskolai képzés
távoktatás tagozat

Az utolsó elsős évfolyam a 2005/2006-os tanévben indult.

 

A képzés célja:

E képzési formát ajánljuk mindazok számára, akik munka mellett kívánnak felsőfokú gazdasági végzettséget szerezni, erős belső motivációval rendelkeznek és képesek önálló tanulásra.

Feltételek

A képzésre érettségivel illetve diplomával rendelkezők jelentkezhetnek a "Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2005" c. kiadvány feltételei szerint. A 2005-os felvételi eljárástól kezdődően az érettségivel jelentkezőknek az alábbi tárgyakból számítják a szerzett pontot, középszintű érettségi figyelembevételével: idegen nyelv (angol v. francia v. német v. olasz v. spanyol) vagy gazdasági ismeretek vagy szakmai tárgy vagy történelem vagy matematika. Két tárgyat kell választani. A diplomával rendelkezőknek a diploma minősítése alapján számítják a szerzett pontot.

A képzés szerkezete:

Képzési idő: 6 félév

A távoktatásos képzésben a hallgatók a félév elején megkapják a távoktatás sajátosságainak figyelembevételével kidolgozott jegyzeteket. A tanulás zömmel a hallgatók otthoni egyéni munkájára épül (amit mindenki rugalmasan tud saját időbeosztásához igazítani), de ehhez rendszeres, módszeres segítséget nyújtunk. Az egyetem és a hallgatók közötti kommunikáció fő formája a levelezés és az elektronikus levelezés.

A hallgatók minden tárgyhoz kapcsolódóan félévenként feladatcsomagot kapnak, a feladatok megoldását a megadott határidőre vissza kell küldeniük. Honlapunkon a Virtuális tanácsadó/Távoktatás menüpont alatt többek között a feladatsorok is megtalálhatók, letölthetők. Ezt 2004 szeptemberétől önellenőrző feladatsorok egészítik ki.

Az adott tárgy oktatója a megoldásokat értékeli, és erről, valamint tanácsairól részletesen tájékoztatja a hallgatót. A feladatsorok egyéni feldolgozása a vizsgára bocsátás feltétele, tehát kötelező. Hangsúlyozzuk azonban, hogy ez nem a számonkérést szolgálja, hanem a tananyag elsajátítását segíti. A félévi vizsgajegyeket az évközi feladatsorok értékelése nem befolyásolja. A levelező kapcsolaton túl a személyes konzultációra is lehetőség nyílik. A hallgatók félévenként 6-8 alkalommal, szombati napokon az egyetemen csoportos konzultáción vesznek részt, és szükség esetén egyéni konzultációt is kérhetnek oktatóiktól.

Meghirdetett kreditek a távoktatásos képzésben

TantárgycsoportKötelezőVálaszthatóEgyütt
Elméleti közgazdaságtan211233
Módszertan43750
Gazdálkodási kurzusok7230102
Általános értelmiségképző tárgyak82028
Diplomamunka10-10
Összesen15469223

A végbizonyítvány (abszolutórium) feltételei

  1. 180 kredit, ezen belül a kötelező kurzusok teljesítése
  2. Nyári szakmai gyakorlat

A záróvizsgára bocsátás feltételei

  1. Végbizonyítvány
  2. Szakdolgozat benyújtása

A diploma kiadásának feltétele:

A záróvizsga sikeres teljesítése, valamint egy idegen nyelvből C típusú állami, vagy azzal egyenértékű középfokú nyelvvizsga.

Nyelvoktatást a távoktatási program nem tartalmaz, ezt az egyetemen kívül kell a hallgatónak egyénileg megszerveznie.

A nyelvizsga-követelmény alól mentesülnek a Ftv. XXXVIII. tv 25§ (2), illetve a 33§ (6) bekezdése alapján azok a hallgatók, akik betöltik 40. életévüket a beiratkozás évében.

A záróvizsga részei: a tantárgyakat átfogó, komplex szóbeli vizsga és a szakdolgozat megvédése. A záróvizsga eredményét a konzules és az opponens véleményének figyelembevételével a szakdolgozat védésére adott osztályzatból, és a komplex szóbeli vizsga osztályzatából számított egyszerű átlag adja. Sikeres záróvizsgát követően a hallgató főiskolai szintű közgazdász diplomát vehet át.

Szervezők

Oktatásszervező:
Farkas Zsóka (62/544-213)
fzsoka@eco.u-szeged.hu

Tanulmányi előadó:
Bödő Kinga (62/544-424)
bodo.kinga@eco.u-szeged.hu

A képzéssel kapcsolatos letölthető anyagok

Közgazdász-gazdálkodási szak, távoktatás kurzuslista - letölthető anyag pdf formátumban

Közgazdász-gazdálkodási szak, távoktatás mintatanterv - letölthető anyag pdf formátumban