KÖZGAZDÁSZ GAZDÁLKODÁSI SZAK
alapképzés
nappali tagozat

Az utolsó elsős évfolyam a 2005/2006-os tanévben indult.

Akreditált, egyetemi szintű, államilag finanszírozott közgazdász alap képzés.

Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése:
Okleveles közgazda gazdálkodási szakon

A képzés célja:

Gazdasági szakemberek képzése, akik az elsajátított korszerű, közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismeretek felhasználásával, legalább két idegen nyelv kellő szintű ismerete birtokában képesek a társadalmi, gazdasági folyamatok szakszerű elemzésére, értékelésére, tervezésére. A képzés további célja egyes közgazdasági szakterületek oktatására való felkészítés a felsőoktatásban, illetve a felsőoktatás alapképzési tanár szakjainak pedagógiai képesítési követelményeiről rendelkező külön jogszabályban foglaltak teljesítése esetén a közoktatásban és a szakképzésben.

Feltételek

A képzésre érettségivel rendelkezők jelentkezhetnek a "Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2005" c. kiadvány feltételei szerint. A 2005-ös felvételi eljárástól kezdődően az érettségivel jelentkezőknek az alábbi tárgyakból számítják a szerzett pontot, középszintű érettségi figyelembevételével: idegen nyelv (angol v. francia v. német v. olasz v. orosz v. spanyol), vagy gazdasági ismeretek, vagy szakmai tárgy, vagy történelem, vagy matematika. Két tárgyat kell választani.

A képzés szerkezete:

Képzési idő: 10 félév

Főbb tárgyak:

Gyakorlati képzés:

Specializációk a VII. félévtől

Mellékspecializációs lehetőségek a VII. félévtől:

A közgazdász gazdálkodási szakon meghirdetett kreditek

  Tantárgycsoport Kötelezően választható Szabadon választható Együtt
1. Alapozó modul        
11. Elméleti közgazdaságtan 18 12 9 39
12. Módszertan 22 19 41 82
13. Gazdálkodási 55 62 69 186
14. ÁMÉT 10 26 123 159
15. Diploma 26*     26
Alapozó összesen 131* 119 242 492
2. Szakirányú modul        
20. Közös 15     15
21. Pénzügy szakirány 60 104**   164
22. Európai int. Szakirány 51 113**   164
23. Vállalk. Fejl. Szakirány 53 111**   164
Szakirányú összesen 186     179***

* Ebből 12 csak főiskolai ágon
** A másik két szakirány kötelező kurzusai
*** Halmozódás nélkül

A szakirányra kerülés feltételei

 1. 180 kredit, ezen belül minimum feltételek:
    Kötelező Kötelezően választható Együtt
  Elméleti közgazdaságtan 18 3 21
  Módszertan 22 12 34
  Gazdálkodási 55 30 85
  ÁMÉT 10 20 30
  Összesen 105 65 170
 2. Egy idegen nyelvből legalább középfokú szakmai anyaggal bővített C típusú állami nyelvvizsga
 3. Testnevelés követelmény teljesítése

A főiskolai szintű záróvizsára kerülés feltételei

 1. 1. 180 kredit, ezen belül minimum feltételek:
    Kötelező Kötelezően választható Együtt
  Elméleti közgazdaságtan18   18
  Módszertan22   22
  Gazdálkodási55 45 100
  ÁMÉT10 9 19
  Diploma12   12
  Összesen 117 54 171
 2. 2. Végbizonyítvány
 3. 3. Szakdolgozat benyújtása
 4. 4. Egy idegen nyelvből legalább középfokú C típusú állami nyelvvizsga
 5. 5. Testnevelés követelmény teljesítése
 6. 6. Nyári gyakorlat

Az egyetemi szintű záróvizsgára bocsátás feltételei

 1. Szakirányon 120 kredit teljesítése, ezen belül minimum feltételek: *Teljesíthető az alapozó képzés kötelezően választható kurzusaival és adott szakirányon a másik két szakirány kötelező kurzusaival.
  E keretbe a kreditátvitellel teljesített kreditek nem számolhatóak be.
 2. Végbizonyítvány
 3. Szakdolgozat benyújtása
 4. Nyári gyakorlat

A diploma kiadásának feltétele:

Két idegen nyelvből szakimai anyaggal bővített legalább középfokú C típusú állami nyelvvizsga. Az egyik szakmai bővítés felsőfokú nyelvvizsgával kiváltható.

Fizetendő díjak

A szak államilag finanszírozott és költségtérítéses formában is indul.

A részleteket az országos felvételi tájékoztatóban, illetve a www.ofi.hu oldalon találhatják meg a felvételizők.

A képzéssel kapcsolatos letölthető anyagok

Nappali tagozatos közgazdászképzés kredittájékoztatója - letölthető anyag pdf formátumban

Nappali tagozatos közgazdászképzés szakirány-tájékoztatója - letölthető anyag pdf formátumban

Nappali tagozatos közgazdászképzés kurzuslistája - letölthető anyag pdf formátumban

Nappali tagozatos közgazdászképzés mintatanterve - letölthető anyag pdf formátumban