A Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium bemutatása

A Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium magas színvonalú szakmai képzést folytató hallgatói szervezet, mely társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség kinevelésére hivatott. Közösségünket a Szegedi Tudományegyetem ÁJTK-s, BTK-s és GTK-s hallgatói alkotják. Célunk, hogy tagjaink a szakkollégiumi kurzusok által gyarapíthassák tudásukat, melyet diákköri dolgozataikban felhasználhatnak, a későbbiekben pedig PhD hallgatóként tudományos munkáikban vagy a munkaerőpiacon kamatoztathatnak. Ennek érdekében kurzusaink előadóit az ország vezető szaktekintélyei közül választjuk ki. Ugyanakkor nemcsak tagjaink, hanem a nagyközönség számára is nyitott tudományos és kulturális előadásokat és évente megrendezett tudományos konferenciákat is szervezünk. A szakmai képzés mellett nagy hangsúlyt fektetünk a közösségi programokra, sőt tagjaink számára az együttlakás lehetősége is adott a Herman Ottó Kollégium B épületében.


Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium
6722 Szeged, Feketesas utca 28. II. em. 218.
honlap: www.stud.u-szeged.hu/szttsz
levelezési cím: 6701 Szeged, Pf.:1182
telefon: 06 30 278 8508
e-mail: szttsz@stud.u-szeged.hu