2009/2010. TANÉV I. FÉLÉV

Szorgalmi időszak:

2009. szeptember 7-től december 12-ig

Kurzusfelvétel - kurzusleadás az ETR-ben

2009. augusztus 28-tól szeptember 15-ig

Kérelmek beadási határideje*:

  Költségtérítéssel kapcsolatos kérelmek

     mérséklés:

2009. szeptember 15.

     befizetés halasztása:

2009. szeptember 15.

     GYED/GYES kedvezmény:***

2009. szeptember 15.

Kreditátviteli kérelem**:

2009. szeptember 15.

Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem:

2009. szeptember 15.

Passzív félév iránti kérelem:

2009. szeptember 30.

Félévkihagyási kérelem
(a félévre bejelentkezett, aktív hallgatóknak):

2009. december 12.

Őszi szünet:

2009. október 26-tól október 30-ig

Nemzetközi Tudományos Konferencia:

2009. nov. 19-től 21-ig

GTK Nyílt Nap tervezett időpont:

2009. december 14.

Költségtérítés befizetési határidő

     kérelem nélkül:

2009. szeptember 15. (a beiratkozás feltétele)

     kérelemmel:

2009. október 31.

Vizsgajelentkezés:

2009. november 27-től

Záróvizsgák (BA):

2009. december 7-től december 11-ig

Vizsgaidőszak:

2009. december 14-től 2010. január 23-ig

Utóvizsga-időszak:

2010. január 25-től január 29-ig

2009/2010. TANÉV II. FÉLÉV

Szorgalmi időszak:

2010. február 1-től május 15-ig

Vizsgaidőszak:

2010. május 17-től június 25-ig

Utóvizsga-időszak:

2010. június 28-tól július 2-ig

Tavaszi szünet:

2010. április 6-tól április 9-ig

Diplomaosztó tervezett időpont GTK:

2010. március 13.

Diplomaosztó tervezett időpont TIK:

2010. július 3.


* A kérelmeket csak elektronikus formában, a MODULO rendszerben lehet benyújtani.

** Figyelem! A kreditátviteli kérelemhez minden esetben csatolni kell a leckekönyv másolat megfelelő oldalát, valamint a kurzus hitelesített tematikáját!

*** A GTK 70%-os költségtérítés fizetésére vonatkozó dékáni méltányosságot kínál az arra jogosult hallgatóknak. A kedvezményt igénybe veheti:

Az aktuális félév első napján terhességi-gyermekágyi segélyben (TGYÁS), gyermeknevelési segélyben (GYES), gyermeknevelési díjban (GYED), ill. gyermeknevelési támogatásban (GYET) részesülő hallgató. (A kedvezmény igénybevételéhez mellékelni kell a TB, vagy a munkahely által kiállított igazolást, és a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.)

Az a hallgató, aki az adott félévben az SZTE dolgozója. A kedvezmény igénybevételéhez nem szükséges munkáltatói igazolást csatolni, az ellenőrzést a Dékáni Hivatal végzi az SZTE aktuális félév első napján érvényes munkaügyi adatbázis alapján.