Kurzusok, előadások letölthető anyagai

 

A házidolgozat megírásának követelményei (2007/2008. tanév, tavaszi félév):

AZ ALAPKÉPZÉS KURZUSAI

"A szervezet kulturális megközelítése" (2007/2008. tanév, tavaszi félév)

"Szervezeti viselkedés I." (2007/2008. tanév, 2. félév)

"Szervezeti viselkedés I. gyakorlat" (2007/2008. tanév, 2. félév)

 • Tematika és kötelező irodalom >>>>>

Azok a hallgatók, akik Karikó Sándornéhoz járnak "Szervezeti viselkedés I." gyakorlatra, a félév folyamán két zárhelyi dolgozatot írnak:

 • 1. ZH: 2008. március 17., témája a gyakorlatokon feldolgozott tananyag
 • 2. ZH: 2008. május 5., témája az előadások anyaga

"A szervezet kulturális megközelítése"

 • Tematika, 2006/07. tanév 1. félév: >>>>>
 • Bizalom, bizalmatlanság, csalás (.pdf) >>>>>
 • Bizalom, bizalmatlanság, csalás (.ppt) >>>>>
 • A rejtett intelligencia (.ppt) >>>>>
 • A tanuló szervezet (.ppt) >>>>>
 • A siker nyomában (.ppt) >>>>>

"Verhalten in Organisationen" (2007/2008 II.)

"Kultúraközi különbségek a szervezetek működésében" (2007/2008. I. félév)

 • Tematika, ajánlott irodalom >>>>

Az 1. és a 3. szeminárium vázlata:

 • Bizalom és gyanakvás (.ppt) >>>>
 • A szervezeti szocializáció kulturális alapjai és sajátosságai Japánban (.ppt) >>>>
 • Szervezeti szocializáció kulturális alapjai és sajátosságai Japánban (Mihály Nikolett) >>>>
 • 5. előadás: A szervezeti irányítás tudattalanja - Mitsubishi Heavy Industry M. Nussbaum-Gomes >>>>
  Változások a hagyományos japán értékrendben, különös tekintettel a nők helyzetére >>>>
 • 6. előadás: Szervezeti szocializáció kulturális alapjai az USA-ban I. Bevezetés >>>>
 • 8-9. előadás: Szervezeti szocializáció kulturális alapjai az USA-ban >>>>
 • 10-11. előadás: Vállalati kultúra és szervezeti felépítés az USA-ban >>>>
 • Tárgyalás-technikák - Japán és amerikai üzleti partnerrel >>>>
 • Szociális politika Amerikában - a kilencvenes évek >>>>
 • Puritanizmus és amerikai identitás >>>>
 • Apple >>>>
 • Wal-Mart >>>>
 • General Electric >>>>
 • 12. előadás: 2005. XII. 8. >>>>

"Gazdaságpszichológia"

 • Információk a Gazdaságpszichológiai nappalis előadásokról és a követelményekről, 2005 tavasz: >>>>>
 • Hámori Balázs előadásainak témakörei és a felhasználandó irodalom: >>>>>
 • A Gazdaságpszichológia tantárgy követelményei: >>>>>
 • Játékelmélet és gazdaságpszichológia - Tóth János előadásának tematikája: >>>>>
 • Környezeti konfliktusok és gazdaságpszichológia a nagybányai ciánszennyezés tükrében - Tóth János előadásának tematikája: >>>>>

Prezentációk:

Gazdaságpszichológiai tézisek

Gazdaságpszichológia vizsgakérdések

"Gazdaságpszichológia", kiegészítő levelező tagozat

"Kommunikációs gyakorlatok II."

"Üzleti kommunikáció"

Előadások (.ppt):

 • A meggyőző érvelés pszichológiája >>>>>
 • A VEZETŐI KOMMUNIKÁCIÓS HATÉKONYSÁG >>>>>
 • KONFLIKTUSMODERÁLÁS >>>>>
 • Megnyitási taktikák >>>>>
 • A TÁRGYALÁS >>>>>
 • Kommunikáció a szervezetben >>>>>
 • TÁRGYALÁS >>>>>

A GAZDASÁG- ÉS SZERVEZETPSZICHOLÓGIA MELLÉKSPECIALIZÁCIÓ KURZUSAI

"Az üzleti élet pszichológiája"

"Szervezetpszichológia" 2007 őszi féléve

"Szervezetpszichológia" 2005/2006. tanév 1. féléve

Hallgatói prezentációk:


A POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉS KURZUSAI

Bevezetés a gazdaságpszichológiába (2005/2006. tanév 1. félév)

 • Bevezetés a gazdaságpszichológiába előadás, 2005. febr. 25. (.ppt) >>>>>